Kem Kepimpinan Belia Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Pulau Pinang (Edisi Permainan Perang)

Kem Kepimpinan Belia Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Pulau Pinang (Edisi Permainan Perang)

Permainan Perang (War Games) adalah satu permainan berasaskan pasukan yang menyeronokkan yang melibatkan pelbagai stesen yang memberikan cabaran unik yang mesti dilalui oleh peserta untuk sampai ke destinasi yang ditetapkan di mana korban perang menanti penyelamatan. Simulasi ini menggambarkan senario perang yang sebenar di mana peserta perlu memberi pertolongan cemas dalam suasana yang rumit untuk menyelamatkan mangsa dalam persekitaran yang mencabar seperti berada di hutan atau keadaan yang kritikal.

Objektif utama aktiviti ini adalah untuk mendedahkan peserta kepada keperluan fizikal dan stamina  untuk operasi menyelamat yang sebenar. Peserta ditugaskan untuk mengutamakan keselamatan pasukan, melaksanakan usaha strategik, dan memberikan rawatan pertolongan cemas yang tepat kepada mangsa – kesemuanya sambil mengawasi sebarang ancaman yang berpotensi sepanjang perjalanan.

Permainan ini direka untuk kedua-dua tujuan hiburan dan aplikasi praktikal.  Permainan Perang  ini memberi peluang kepada peserta untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam suasana dinamik. Pengalaman ini termasuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggera, mengesan tanda isyarat bahaya, bertindak terhadap bunyi wisel amaran, dan menangani ancaman yang sama seperti yang dihadapi dalam peperangan.

Permainan perang ini menekankan kepentingan kerja berpasukan. Pemimpin memikul tanggungjawab mengawasi ahli pasukan, sementara ahli pasukan menyumbang dengan secara aktif berkongsi maklumat dan memberi amaran kepada rakan sebaya mereka. Kejayaan keseluruhan misi bergantung kepada usaha kolaboratif, memupuk komunikasi yang berkesan untuk mengatasi halangan dan menangani ancaman yang mendatang. Sehubungan itu, peserta juga dapat mempraktikkan penggunaan lambang bulan sabit merah sebagai lambang perlindungan untuk memastikan identiti pasukan mereka sebagai pergerakan kemanusiaan dikenali oleh semua pihak yang terlibat dalam pertaruhan/peperangan semasa permainan ini berlangsung.

Permainan ini juga merupakan salah satu aktiviti latihan yang popular di kalangan ahli kadet pada masa dulu, tetapi sambutan program ini tidak begitu memberangsangkan sejak kebelakangan ini. Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Pulau Pinang berdedikasi untuk menghidupkan semula dan meningkatkan tradisi ini. Matlamatnya adalah untuk menjadikan permainan menarik minat generasi baru, menanamkan semangat sukarelawan dan tanggungjawab sebagai seorang penyelamat.

Aktiviti ini telah dianjurkan semula oleh Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Pulau Pinang pada hari kedua (23/12/2023) Kem Kepimpinan Belia BSMM Negeri Pulau Pinang 2023 yang sedang berlangsung di Pusat Kokurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang di Bukit Mertajam, semasa teks ini disediakan.