Slide2*** Skim Lencana Kecekapan untuk unit kanak-kanak di Sekolah Rendah (RC Link)

Slide3Slide4Slide5

Slide6Slide7Slide8Slide9

*** Untuk maklumat lanjutan, sila merujuk kepada Buku Panduan PBSMM No.7 (Cetakan 2009)