Slide2*** Skim Lencana Kecekapan Belia untuk unit Sekolah Menengah

Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15

*** Untuk maklumat lanjutan, sila merujuk kepada Buku Panduan BSMM No.7 (Cetakan 2009)