Posts Tagged ‘Awards’

Awards Nomination 2009

Tuesday, August 26th, 2008

Please download the following files for MRC Awards Nomination 2009 :

Awards Form
Sample Citation
Senarai Anugerah BSMM
Guidelines and Rules & Regulations

Please note that all nominations from the Chapters must reach the Branch Secretariat by October 17, 2008. Submission deadline from the Units to the Chapter is depending on each respective Chapters. Units are advised to refer to each respective Chapter Secretariat.

MRC Awards (Anugerah)

Wednesday, June 28th, 2006

Senarai Anugerah Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM)

Kategori Anugerah Kriteria Pencalonan
I Ahli Kehormat Seumur Hidup
(Honorary Life Membership)
Dianugerah oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Pengurusan Kebangsaan kepada orang-orang yang kehormat yang telah mencurahkan khidmat-khidmat yang bernilai sejajar dengan prinsip-prinsip Bulan Sabit Merah. Tidak lebih daripada Empat (4) anugerah dikeluarkan dalam setiap tahun.
II Pingat Perkhidmatan Cemerlang
(Distinguished Service Medal)
Dianugerah oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Pengurusan Kebangsaan kepada ahli-ahli yang telah memberikan perkhidmatan yang bernilai kepada Persatuan dalam tempoh tidak kurang daripada Sepuluh (10) tahun.
III Pingat Kebaktian Terpilih
(Excellent Service Medal)
Dianugerahkan oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Anugerah PBSMM kepada ahli-ahli yang telah melengkapi perkhidmatan terpilih sekurang-kurangnya selama sepuluh  (10) tahun perkhidmatan selepas melepasi had umur 18 tahun.
IV Pingat Jasa Terpuji
(Meritorious Service Medal)
Dianugerahkan oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Anugerah PBSMM kepada ahli-ahli yang telah melengkapi perkhidmatan yang terpuji sekurang-kurangnya selama lima (5) tahun selepas melepasi had umur 18 tahun.
V Sijil Kepujian
(Certificate of Merit)
Dianugerahkan oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Anugerah PBSMM kepada ahli-ahli yang telah melengkapi perkhidmatan khusus kepada Persatuan sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun selepas melepasi had umur 18 tahun.
Kategori Anugerah Kriteria Pencalonan
KHAS. A Pingat Keberanian
(Gallantry Award)
Dianugerah oleh Pengerusi Kebangsaan kepada mana-mana ahli diatas keberaniannya.
KHAS. B Pingat Perkhidmatan Lama
(Long Service Medal)
Melengkapi perkhidmatan yang berterusan selama Sepuluh (10) tahun – Setelah melepasi had umur LAPAN BELAS (18) tahun dan Satu “BAR” akan dianugerahkan bagi setiap Lima (5) tahun selepasnya. (Diluluskan pada 04-04-1971)
KHAS. C Anugerah Khas Dermawan
(Special Award for Benefactors)
Dianugerah oleh Pengerusi Kebangsaan kepada Syarikat Perdagangan, Industri, Firma Persendirian atau orang perseorangan yang bermurah hati memberikan sokongan mereka kepada Persatuan yang mana Jawatankuasa Pengurusan Kebangsaan berpendapat bahawa mereka berhak menerima anugerah.
Kategori Anugerah Kriteria Pencalonan
BELIA
I Pingat Jasa Terpuji
(Meritorious Service Medal – Youth)
Dianugerah oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Pengurusan Kebangsaan / Jawatankuasa Anugerah Cawangan kepada ahli-ahli Belia yang telah melengkapi perkhidmatan yang terpuji sekurang-kurangnya selama Tiga (3) tahun.
II Sijil Kepujian
(Certificate of Merit – Youth)
Dianugerahkan oleh Pengerusi Kebangsaan atas sokongan Jawatankuasa Anugerah PBSMM/Jawatankuasa Anugerah Cawangan kepada ahli-ahli Belia yang telah memberikan perkhidmatan khusus kepada Persatuan.
Special Programs
  • .Photo Gallery
  • Donations
  • F.A.I.E.H.
  • Youth Program
Gallery

Random Image

P1010038_resize_364860

P1010038_resize_364860

Date: 12/31/2004 Views: 511

Archives

Official Website of Malaysian Red Crescent Penang Branch :: Hosting by Exabytes Network.