• Pertandingan ini terbuka kepada ahli PBSM Tingkatan 1-3 di semua sekolah di Pulau Pinang sahaja.
  • Murid perlu menggunakan kertas lukisan dan warna sendiri untuk melukis grafik tersebut.
  • Penyertaan untuk setiap sekolah adalah tidak terhad. Bagaimanapun, seorang murid perlu menghantar satu penyertaan sahaja.  Bilangan ahli yang ingin menyertai pertandingan ini adalah tidak terhad.
  • Setiap penyertaan akan mendapat sijil penyertaan. Manakala pemenang akan mendapat sijil pencapaian dan hadiah.
  • Grafik yang dilukis perlulah menceritakan turutan sejarah PBSM asal dan Malaysia secara kreatif.
  • Keputusan hakim adalah muktamad. Surat-menyurat dan bantahan tidak akan dilayan.
  • Semua penyertaan perlu sampai ke PBSM Cawangan Pulau Pinang sebelum atau pada 6 Mei 2015 untuk dibuat penilaian. Penyertaan yang lewat tidak akan dilayan.
  • Hasil kerja yang tidak kemas (cincai) tidak akan mendapat sijil.
  • Setiap penyertaan perlu mendapat pengesahan pengetua.